Results

 

Kenya Handball Federation National League Women’s Results 2020/2021

day 1 women
KHF National Women's League 2021/2022
20-03-2021 14:30 location
day 2 women
KHF National Women's League 2021/2022
21-03-2021 13:00 location
day 5 women
KHF National Women's League 2021/2022
03-07-2021 10:30 location
day 6 women
KHF National Women's League 2021/2022
04-07-2021 09:00 location
day 7 women
KHF National Women's League 2021/2022
11-07-2021 10:30 location
KHF National Women's League 2021/2022
11-07-2021 13:30 location
day 8 women
KHF National Women's League 2021/2022
17-07-2021 12:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
17-07-2021 15:00 location
day 9 women
KHF National Women's League 2021/2022
18-07-2021 12:00 location
day 10 women
KHF National Women's League 2021/2022
24-07-2021 13:30 location
KHF National Women's League 2021/2022
24-07-2021 16:30 location
day 11 women
KHF National Women's League 2021/2022
25-07-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
25-07-2021 15:00
day 12 women
KHF National Women's League 2021/2022
31-07-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
31-07-2021 15:00 location
day 13 women
KHF National Women's League 2021/2022
01-08-2021 10:30 location
day 14 women
KHF National Women's League 2021/2022
07-08-2021 12:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
07-08-2021 16:30 location
day 16 women
KHF National Women's League 2021/2022
21-08-2021 12:00 location
day 17 women
KHF National Women's League 2021/2022
22-08-2021 location
day 18 women
KHF National Women's League 2021/2022
28-08-2021 15:00 location
day 19 women
KHF National Women's League 2021/2022
29-08-2021 16:30 location
day 20 women
KHF National Women's League 2021/2022
04-09-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
04-09-2021 13:30 location
KHF National Women's League 2021/2022
04-09-2021 16:30 location
day 21 women
KHF National Women's League 2021/2022
05-09-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
05-09-2021 12:00 location
day 22 women
KHF National Women's League 2021/2022
19-09-2021 09:00 location
day 23 women
KHF National Women's League 2021/2022
19-09-2021 09:00 location
day 24 women
KHF National Women's League 2021/2022
25-09-2021 09:00 location
day 25 women
KHF National Women's League 2021/2022
26-09-2021 16:30 location
day 26 women
KHF National Women's League 2021/2022
02-10-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
02-10-2021 10:30 location
day 27 women
KHF National Women's League 2021/2022
03-10-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
03-10-2021 15:00 location
day 28 women
KHF National Women's League 2021/2022
09-10-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
09-10-2021 10:30 location
day 29 women
KHF National Women's League 2021/2022
10-10-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
10-10-2021 10:30 location
day 30 women
KHF National Women's League 2021/2022
11-10-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
11-10-2021 10:30 location
day 32 women
KHF National Women's League 2021/2022
23-10-2021 09:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
23-10-2021 13:30 location
day 33 women
KHF National Women's League 2021/2022
24-10-2021 09:06 location
day 34 women
KHF National Women's League 2021/2022
30-10-2021 12:00 location
1:0
KHF National Women's League 2021/2022
30-10-2021 13:30 location
day 35 women
KHF National Women's League 2021/2022
31-10-2021 10:30 location
KHF National Women's League 2021/2022
31-10-2021 12:00 location
day 36 women
KHF National Women's League 2021/2022
06-11-2021 10:30 location
day 37 women
KHF National Women's League 2021/2022
07-11-2021 12:00 location
day 38 women
KHF National Women's League 2021/2022
14-11-2021 12:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
14-11-2021 13:30 location
day 39 women
KHF National Women's League 2021/2022
20-11-2021 14:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
20-11-2021 15:30 location
day 40 women
KHF National Women's League 2021/2022
21-11-2021 12:00 location
KHF National Women's League 2021/2022
21-11-2021 12:30 location

Kenya Handball Federation National League Men’s Results 2020/2021

day 1
KHF National Men's League 2021/2022
20-03-2021 10:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-03-2021 13:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-03-2021 16:00 location
day 2
KHF National Men's League 2021/2022
21-03-2021 11:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
21-03-2021 14:30 location
day 3
KHF National Men's League 2021/2022
26-06-2021 10:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
26-06-2021 11:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
26-06-2021 13:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
26-06-2021 14:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
26-06-2021 16:00 location
day 4
KHF National Men's League 2021/2022
27-06-2021 10:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
27-06-2021 11:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
27-06-2021 13:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
27-06-2021 14:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
27-06-2021 14:30 location
day 5
KHF National Men's League 2021/2022
03-07-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
03-07-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
03-07-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
03-07-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
03-07-2021 16:30 location
day 6
KHF National Men's League 2021/2022
04-07-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
04-07-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
04-07-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
04-07-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
04-07-2021 16:31 location
day 7
KHF National Men's League 2021/2022
11-07-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
11-07-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
11-07-2021 15:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
11-07-2021 16:30 location
day 8
KHF National Men's League 2021/2022
17-07-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
17-07-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
17-07-2021 16:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
17-07-2021 22:30 location
day 9
KHF National Men's League 2021/2022
18-07-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
18-07-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
18-07-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
18-07-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
18-07-2021 16:30 location
day 10
KHF National Men's League 2021/2022
24-07-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
24-07-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
24-07-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
24-07-2021 15:00 location
day 11
KHF National Men's League 2021/2022
25-07-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
25-07-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
25-07-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
25-07-2021 16:30 location
day 12
KHF National Men's League 2021/2022
31-07-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
31-07-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
31-07-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
31-07-2021 16:30 location
day 13
KHF National Men's League 2021/2022
01-08-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
01-08-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
01-08-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
01-08-2021 15:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
01-08-2021 16:30 location
day 14
KHF National Men's League 2021/2022
07-08-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
07-08-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
07-08-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
07-08-2021 15:00 location
day 15
KHF National Men's League 2021/2022
08-08-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
08-08-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
08-08-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
08-08-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
08-08-2021 15:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
08-08-2021 16:30 location
day 16
KHF National Men's League 2021/2022
21-08-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
21-08-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
21-08-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
21-08-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
21-08-2021 16:30 location
day 17
KHF National Men's League 2021/2022
22-08-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
22-08-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
22-08-2021 13:31 location
KHF National Men's League 2021/2022
22-08-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
22-08-2021 16:30 location
day 18
KHF National Men's League 2021/2022
28-08-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
28-08-2021 10:30 location
0:0
KHF National Men's League 2021/2022
28-08-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
28-08-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
28-08-2021 16:30 location
day 19
KHF National Men's League 2021/2022
29-08-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
29-08-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
29-08-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
29-08-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
29-08-2021 15:00 location
day 20
KHF National Men's League 2021/2022
04-09-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
04-09-2021 15:00 location
day 21
KHF National Men's League 2021/2022
05-09-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
05-09-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
05-09-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
05-09-2021 16:30 location
day 22
KHF National Men's League 2021/2022
18-09-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
18-09-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
18-09-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
18-09-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
18-09-2021 16:30 location
day 23
KHF National Men's League 2021/2022
19-09-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
19-09-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
19-09-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
19-09-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
19-09-2021 16:30 location
day 24
KHF National Men's League 2021/2022
25-09-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
25-09-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
25-09-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
25-09-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
25-09-2021 16:30 location
day 25
KHF National Men's League 2021/2022
26-09-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
26-09-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
26-09-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
26-09-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
26-09-2021 15:00 location
day 26
KHF National Men's League 2021/2022
02-10-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
02-10-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
02-10-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
02-10-2021 16:30 location
day 27
KHF National Men's League 2021/2022
03-10-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
03-10-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
03-10-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
03-10-2021 16:30 location
day 28
KHF National Men's League 2021/2022
09-10-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
09-10-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
09-10-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
09-10-2021 16:30 location
day 29
KHF National Men's League 2021/2022
10-10-2021 00:45 location
KHF National Men's League 2021/2022
10-10-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
10-10-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
10-10-2021 16:30 location
day 30
KHF National Men's League 2021/2022
11-10-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
11-10-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
11-10-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
11-10-2021 16:30 location
day 31
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 10:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 11:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 13:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 14:00
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 16:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 17:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
20-10-2021 18:00 location
day 32
KHF National Men's League 2021/2022
23-10-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
23-10-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
23-10-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
23-10-2021 16:30 location
day 33
KHF National Men's League 2021/2022
24-10-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
24-10-2021 12:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
24-10-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
24-10-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
24-10-2021 16:30 location
day 34
KHF National Men's League 2021/2022
30-10-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
30-10-2021 10:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
30-10-2021 15:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
30-10-2021 16:30 location
day 35
KHF National Men's League 2021/2022
31-10-2021 09:00 location
KHF National Men's League 2021/2022
31-10-2021 13:30 location
KHF National Men's League 2021/2022
31-10-2021 15:00 location